Hmotnost a velikost diamantů

Hmotnost diamantů se měří pomocí jednotky „carat“ a označuje se jako „ct“. Proto ji také nazýváme karátová hmotnost.

Kolik váží jeden karát? Jeden karát se rovná jedné pětině gramu, tedy 200 mg. Můžeme ho ale také vyjádřit pomocí 100 bodů, kdy jeden bod se rovná 0,01 ct. Díky tomu můžeme velmi přesně popsat i kámen, který váží méně než 1 ct, a to např. jako 0,25 ct, nebo také jako 25 bodů. Karátová hmotnost se vyjadřuje v karátech vždy na dvě desetinná místa.

Cena diamantu roste s jeho hmotností. Ačkoliv se nejedná o lineární růst, tak čím je kámen větší, tím je vzácnější, a tím pádem dražší. Například jeden diamant o velikosti 2 ct stojí mnohem více než dva 1 ct diamanty se stejnými ostatními vlastnostmi.

Přibližné rozměry kulatě vybroušených diamantů

Váha diamantu Průměr diamantu Váha diamantu Průměr diamantu Váha diamantu Průměr diamantu
0,03 ct 2,00 mm 0,30 ct 4,30 mm 0,90 ct 6,20 mm
0,05 ct 2,50 mm 0,35 ct 4,50 mm 1,00 ct 6,40 mm
0,07 ct 2,70 mm 0,40 ct 4,80 mm 1,25 ct 7,00 mm
0,10 ct 3,00 mm 0,50 ct 5,10 mm 1,50 ct 7,40 mm
0,15 ct 3,40 mm 0,60 ct 5,40 mm 2,00 ct 8,20 mm
0,20 ct 3,80 mm 0,70 ct 5,60 mm 3,00 ct 9,30 mm
0,25 ct 4,10 mm 0,80 ct 6,00 mm 5,00 ct 11,00 mm